IPPODROMO DI NAPOLI           
            === 5 Novembre 17 ===           
                                 
      == CORSA Nr. 7 ==TQQ== Gen.=== Vin.== Piaz ======   
       1 VALCHIRIA   m1600 0.637 10   50        
       2 VICKY FOX      0.543 20   55        
       3 VELVET LINE     0.587 12.50 50        
       4 VALIDA MEDE SM   0.846 10.52 57.89 Piaz   
       5 VENERINA JET    0.796 16.66 66.66 Piaz   
       6 VENUS GAR      0.952 45.45 54.54 ->FAV 1  
       7 VANNA        0.429  0   46.15      
       8 VALENTINA LASER   0.870 30.76 46.15 ->FAV 3  
       9 VINAIGRETTE FONT  0.657  4.54 50        
      10 VINCENGAL      0.930 33.33 46.66 ->FAV 2  
      11 VOILA' CHUC SM   0.629 11.53 50        
      12 VEKA JET      0.779 11.11 59.25 Piaz   
      13 VELVET DANY     0.707 20   46.66      
                                 
                                 
================================================================================
      arrivi e quote sono consultabili su:
      http://www.camelott.it/articoli/Indice.htm
================================================================================